Człowiek a robot – podobieństwa i różnice

Tytuł: Człowiek a robot – podobieństwa i różnice
Koło naukowe: Koło Naukowe SPECTRE

Młodzież podczas zajęć zostanie zapoznana z podstawowymi zasadami działania człowieka i robota ze szczególnym uwzględnieniem ich podobieństw i różnic. W ramach zajęć zostaną przedstawione wybrane przykłady obejmujące aktualne rozwiązania z zakresu robotyki. Jednym z kluczowych elementów zajęć będzie interaktywne pisanie kodu w języku C/C++ w celu demonstracji przykładowych rozwiązań problemów, jak np. wielowątkowość – zarządzanie pamięcią, współdzielenie zasobów między wątkami, synchronizowanie operacji, zmienne i operacje atomowe.

Miasto: Wrocław