Dyferencjał samochodowy

Tytuł: Dyferencjał samochodowy
Organizator: WUT Racing

Zajęcia rozpoczynają się krótkim wprowadzeniem po co stosuje się mechanizmy różnicowe w układach napędowych, jakie są rodzaje tych mechanizmów jaki jest wpływ zastosowanego mechanizmu na zachowanie się samochodu. Następnie uczestnicy zostaną podzieleni na 4/5 osobowe grupy i będą samodzielnie budować prosty dyferencjał. Na koniec przeprowadzone zostaną testy zbudowanych mechanizmów – zobaczymy w praktyce jak działa taki mechanizm, jakie siły można przez niego przenieść i dlaczego.

Miasto: Warszawa
Lokalizacja warsztatów: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, ul. Nowowiejska 24