Laboratorium hydrotroniki napędów robotów mobilnych (WAT)

Tytuł: Laboratorium hydrotroniki napędów robotów mobilnych (WAT)
Koło naukowe: Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki

Uczestnicy zajęć będą obserwatorami tworzenia hydraulicznego układu napędowego począwszy od schematu hydraulicznego i stworzenia symulacji działania zaprojektowanego układu z wykorzystaniem oprogramowania Automation Studio aż po zbudowanie i uruchomienie na stanowisku dydaktycznym zaprojektowanego układu. Następnie każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie zbudować zaprojektowany układ i sprawdzić poprawność jego działania.

Miasto: Warszawa
Lokalizacja warsztatów: Wojskowa Akademia Techniczna, dojazd na miejsce zorganizowanym transportem z Centrum miasta