Napędy hydrauliczne i mechatroniczne w teorii i praktyce

Tytuł: Napędy hydrauliczne i mechatroniczne w teorii i praktyce

Organizator:  Bosch Rexroth Sp. z o.o.  i Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej

1)    Laboratorium Mechatroniki Napędów Robotów

Uczestnicy zajęć poznają zasady działania mechatronicznego stanowiska dydaktycznego będącego miniaturą linii produkcyjnej. Uczestnicy podążają ścieżką kolejnych kroków od pojedynczych operacji technologicznych po całościowe poznanie funkcjonalności linii produkcyjnej. Realizowane na stanowisku zadania umożliwią identyfikację jakościową kostek, jako wyrobów procesu produkcji, i ich montaż od pobrania półproduktów z magazynu poprzez obróbkę z wykorzystaniem prasy hydraulicznej po umieszczenie wyrobu w magazynie wyrobów gotowych.

2)    Laboratorium Hydrotroniki Napędów Robotów

Uczestnicy zajęć będą obserwatorami tworzenia hydraulicznego układu napędowego począwszy od schematu hydraulicznego i stworzenia symulacji działania zaprojektowanego układu z wykorzystaniem oprogramowania  Automation Studio aż po  zbudowanie i uruchomienie na stanowisku dydaktycznym zaprojektowanego układu. Następnie  każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie zbudować zaprojektowany układ i sprawdzić poprawność jego działanie.

3)    Laboratorium Centrum Robotów Mobilnych

Uczestnikom zajęć przedstawione zostaną w działaniu w warunkach rzeczywistych wybrane zdalne sterowane wybrane bezzałogowe platformy lądowe i minimaszyny robocze. Podczas pokazu zademonstrowane zostaną możliwości maszyn i niektóre zastosowania. Uczestnicy będą mogli  sprawdzić swoje umiejętności  w charakterze operatorów tych maszyn i platform pod bacznym okiem instruktorów i etatowych operatorów.

Miasto: Warszawa

Lokalizacja: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2