Technologie biomedyczne w zastosowaniach mobilnych (WAT)

Tytuł: Technologie biomedyczne w zastosowaniach mobilnych
Koło naukowe: Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki

Miasto: Warszawa
Lokalizacja warsztatów: Wojskowa Akademia Techniczna, dojazd na miejsce zorganizowanym transportem z Centrum miasta