Budowa stacji do badania jakości powietrza, Warszawa, 27.03.2018 r.