Genetyka i Sphero – Wrocławski Park Technologiczny, 06.03.2017