Jak zaprojektować ekologiczne miasto przyszłości, Wrocław, 26.03.2018 r.