Napędy hydrauliczna i mechatroniczne w teorii i praktyce, Wojskowa Akademia Techniczna, 07.04.201