Społeczne Gimnazjum nr 4 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Opis szkoły:

Jesteśmy bezpieczną, kameralną szkołą, którą współtworzą nauczyciele, rodzice i uczniowie.
W ofercie szkoły: fizyka, informatyka i muzyka w nauczaniu dwujęzycznym z językiem angielskim; mało liczne klasy; dodatkowe godziny lekcyjne przeznaczone na realizację m.in. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych; bogata oferta zajęć pozalekcyjnych uzupełniona wycieczkami tematycznymi i projektami.

Efektem tych działań są bardzo wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych, sukcesy uczniów w różnych dziedzinach, satysfakcja oraz wszechstronny rozwój każdego dziecka.