Instrukcja rejestracji do programu i na warsztaty

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem programu.

Rejestracja do programu dokonywana jest przez nauczyciela, opiekuna zespołu uczniów.

W tym celu należy zalogować się na stronie www.akademiawynalazcow.edu.pl.

Następnie w zakładce „Warsztaty” należy wybrać miasto (Warszawa lub Wrocław).

Po otrzymaniu potwierdzenia administratora można rozpocząć zapisy uczniów na warsztaty.

Uczniowie jednej szkoły mogą zostać zapisani na maksymalnie 2 warsztaty. W jednym warsztacie może wziąć udział maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o rejestracji na wybrany warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem udziału w warsztatach jest dostarczenie zgody indywidualnej i zbiorczej na wykorzystanie wizerunku.

Pobierz formularze