Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica

Opis szkoły:

Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica jest „szkołą sukcesu”, co potwierdzają wskaźniki EWD. Osiągnięcia naszych uczniów to m.in. bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego, liczne tytuły laureatów i finalistów zdobyte w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz stypendia edukacyjne. Na wzrost efektów kształcenia wpływają atrakcyjne metody realizacji treści programowych oraz warsztaty stacjonarne i wyjazdowe: informatyczne, matematyczne, przyrodniczo-ekologiczne, filozoficzne. Uczniowie mogą realizować programy autorskie: matematyki prof. W. Guzickiego lub matematyki i informatyki. W szkole działa kilkanaście kół zainteresowań. Realizowane są także projekty edukacyjne m.in. „Polska – Ukraina. Spotkanie kultur”, „Współpraca ze Wschodem. Ochota dla Tradycji”. W III edycji ”Akademii Wynalazców” nasi uczniowie zdobyli 2. i 3. miejsce w warszawskim finale konkursu na wynalazek.