Gimnazjum nr 31 im. Czesława Miłosza w Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu

Opis szkoły:

Gimnazjum 31 w ZS3

Nasz szkoła szczyci się kilkuletnim udziałem w europejskim projekcie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych Akademia Uczniowska, Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha – finaliści oraz projektem wrocławskim Szkoła w Mieście, dzięki któremu wszyscy  uczniowie bezpłatnie realizują program w różnorodnych placówkach naukowych, sportowych  i kulturalnych miasta.  Dbamy o edukację ekologiczną i zdrowotną naszych uczniów; należymy do Wrocławskich Szkół Promujących Zdrowie. Nasi uczniowie są laureatami i finalistami  z Dolnego Ślązaka (fizyka, j. polski) i ogólnopolskich konkursów matematycznych i literackich, dwukrotnie byli też stypendystami Miasta Wrocławia

Szkoła ma środowiskowy charakter, kładzie więc duży nacisk na organizowanie uroczystości i wspólnych przedsięwzięć z innymi instytucjami działającymi na osiedlu.